Vorige | Volgende

Haparandaweg 67 D5 D6 Amsterdam

Vraagprijs excl. BTW € 800.000 k.k.

Huurprijs excl. BTW € 3.000 per maand

Neem contact met ons op

020-3308882

info@kaaimakelaars.nl

Omschrijving

Waanzinnige mooie bedrijfsruimte ( ca. 164 m2 ) met openslaande deuren naar groot platdak gelegen in de Minerva Haven, tegenover de Houthavens (Blok 0) en nabij het centrum van Amsterdam. Een gebied wat volop in ontwikkeling is. Doelgroep (Bestemming) : Bestemming is creatieve bedrijvigheid. Zie voor meer informatie over de door het havenbedrijf gedefinieerde doelgroepen, de zogenaamde ARRA lijst....

Kenmerken

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfs-/kantoorruimte
Nevenbestemming
Kantoorruimte
Bouwtype
Bestaande bouw
Status
Beschikbaar
Opp kantoorruimte
49 m²
Opp bedrijfshal
164 m²

Omschrijving

Waanzinnige mooie bedrijfsruimte ( ca. 164 m2 ) met openslaande deuren naar groot platdak gelegen in de Minerva Haven, tegenover de Houthavens (Blok 0) en nabij het centrum van Amsterdam.
Een gebied wat volop in ontwikkeling is.

Doelgroep (Bestemming) :
Bestemming is creatieve bedrijvigheid. Zie voor meer informatie over de door het havenbedrijf gedefinieerde doelgroepen, de zogenaamde ARRA lijst.

Bijzonderheden:
- De vraagprijs is exclusief BTW.
- Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 31 mei 2059.
- De erfpacht canon is afgekocht tot en met 31 mei 2059.
- Lift aanwezig.
- Vloerverwarming.
- Schilderijen ophang systeem aanwezig.
- Vaste Notaris: CMS Derks Star Busmann.
- Energie label A.
- Verkoper vraagt bij de ondertekening van een koopovereenkomst een waarborgsom op de derden rekening van de notaris van 10% van koopsom.
- Een (potentiële) koper heeft de mogelijkheid vooraf haar onderzoeken uit te voeren. In de koopovereenkomst zal een artikel worden opgenomen dat koper het object accepteert "as-is".
- De koopakte wordt opgemaakt door afdeling notariaat van CMS Derks Star Busmann N.V.. Er zullen exoneratieclausules etc. worden opgenomen in de koopakte, Kaai makelaars zal de aspirant koper hierover informeren.
- Oplevering kan spoedig.
- De bedrijfsruimte bestaat uit 2 appartementsrechten.
- Mogelijkheid aanwezig van het kopen van 2 parkeerplaatsen (informatie over de prijs etc. via Kaai Makelaars).

Ligging
De Amsterdamse Minerva Haven (onderdeel van de houthavens) is een pure "stadshaven", een creatieve oase tussen het bruisende Amsterdamse centrum en het grootschalige havengebied.
Een plaats waar je zowel wordt geïnspireerd door het ruige industriële verleden, als door de stadse dynamiek. Het populaire gebied is volop in ontwikkeling en biedt onderdak aan diverse vooruitstrevende organisaties. Bovendien bevindt de monumentale binnenstad zich letterlijk op fietsafstand.

Schriftelijk vastleggen is een expliciete voorwaarden welke van kracht is. Dit houdt in dat de verkoper pas gebonden is aan koper en de overeenkomst, na ondertekening van de koopakte . De koop / verkooop van het ter verkoop aangeboden object is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend. Zolang de koopakte niet is getekend door de koper en de verkoper is er geen rechtsgeldige koop en staat het verkoper en Kaai Makelaars vrij het alsnog aan een andere partij te verkopen of een onderhandeling aan te gaan met een andere partij. Verkoper of Kaai Makelaars is ter zake van een dergelijk handelen nimmer schadeplichtig en koper zal verkoper of Kaai Makelaars nimmer aansprakelijk kunnen stellen, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook.

Het Havenbedrijf van Amsterdam (The port of Amsterdam) moet goedkeuring geven voor de overdracht van het verkochte (dit is een ontbinden voorwaarde in de koopakte, exacte omschrijving van deze ontbindende voorwaarden wordt geformuleerd door CMS Derks Star Busmann).

Het betreft een BTW belaste levering/verkoop. De koper dient aan de volgende voorwaarde te voldoen: Hij moet de bedrijfsruimte voor minstens 90% gebruiken voor omzet waarover hij BTW moet betalen. Daarbij telt gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld privégebruik) niet mee als belaste omzet. De notaris zal de exacte tekst hieromtrent opnemen in de koopakte en de leveringsakte. Hierin staat o.a. dat verkoper en koper hebben gekozen voor belaste levering. Ook blijkt hieruit dat de koper de btw voor minimaal 90% kan aftrekken als voorbelasting, dit is een garantie die koper aan verkoper moet geven.

Huurprijs: € 3.000,- per maand excl. BTW en excl. de hieronder genoemde kosten
De genoemde huurprijs is exclusief BTW, exclusief elektra, exclusief verwarmingskosten en exclusief servicekosten.

Zekerheidsstelling
Huurder dient een waarborgsom te betalen aan de verhuurder ter hoogte van minimaal twee maanden huur inclusief BTW en servicekosten, afhankelijk van de te verkrijgen kredietinformatie.

Voorwaarden & Condities
Er zal gewerkt worden langs de lijnen van een standaard huurcontract, zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), model van 30 januari 2015. Aangevuld met extra bijzondere bepalingen.

BTW
Er zal geopteerd worden voor BTW belaste verhuur. De huurder dient de bedrijfsruimte te gebruiken voor minstens 90 % voor omzet waarover hij BTW moet betalen.

Voorbehouden mbt de verhuur:
- Goedkeuring verhuurder.
- De verhuurder is pas gebonden aan een huurder nadat zowel de huurder als de verhuurder de huurovereenkomst hebben getekend.
- The Port of Amsterdam moet toestemming geven voor het in gebruik geven aan een huurder, dit is een opschortende voorwaarde, als ze geen toestemming geven komt de overeenkomst tussen huurder en verhuurder te vervallen. De kosten die The Port of Amsterdam voor de toestemming in rekening brengt worden door de huurder en verhuurder ieder voor de helft betaald.

De minimale huurperiode is 5 jaar. Indien een huurder een kortere huurperiode wenst zal de huurprijs hoger zijn dan de genoemde huurprijs.

Deze informatie is door Kaai Makelaars en de verkoper/verhuurder met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door ons en de opdrachtgever c.q. verhuurder/verkoper uitdrukkelijk afgewezen. Het is uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een voorstel/bod c.q. in onderhandeling te treden.

Koper / huurder heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze bedrijfsruimte is Kaai Makelaars adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de bedrijfsruimte, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

Verkoper/verhuurder heeft het verkochte zorgvuldig laten opmeten door een specialist, de meting sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit door interpretatie verschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten, oppervlakten, inhoud etc. zijn indicatief. Zowel verkoper/verhuurder als Kaai Makelaars kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de opgegeven oppervlakte, inhoud en overige maten. Er vindt geen verrekening plaats bij verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van het verkochte / het gehuurde. Koper wordt aangeraden en in de gelegenheid gesteld om het verkochte op te meten i.v.m. het bepalen van de gebruiksoppervlakte.

Verkoper/verhuurder of Kaai makelaars is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces. Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaai Makelaars. Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.

Alle onderhandelingen die Kaai Makelaars voert met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper/verhuurder.

Bovenstaande informatie is vrijblijvend en niet volledig, serieuze gegadigden zullen meer informatie over het verkochte ontvangen.

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
BTW belast
ja
Service kosten
€ 250 p/m
Conditie Service kosten
per maand
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfs-/kantoorruimte
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte, Kantoorruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp kantoorruimte
49 m²
Opp bedrijfshal
164 m²
Perceel
1.415 m²

Indeling

Aantal verdiepingen
1
Energielabel
Klasse A

Kadastrale gegevens

Gemeente
Amsterdam
Sectie
K
Indexnummer
33
Perceel
9200
Oppervlakte
1415 m²
Eigendomssituatie
Erfpacht
Lasten afgekocht tot
za 31/5/2059
 
 
Gemeente
Amsterdam
Sectie
K
Indexnummer
34
Perceel
9200
Eigendomssituatie
Erfpacht
Lasten afgekocht tot
za 31/5/2059

Foto's

Kaart Haparandaweg 67 D5 D6 Amsterdam

naar Haparandaweg 67 D5 D6 Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand